We krijgen een MakerKlas!

MakerKlas RobotDe voorbereidingen voor de MakerKlas zijn in volle gang! Er staat een bericht op de site van de school, in de algemene personeelsvergadering is kort over dit initiatief verteld en deze site wordt langzamerhand met steeds meer informatie gevuld.

We starten in januari en we kunnen niet wachten tot het zo ver is!